top of page

Wie organiseren deze reis?

Ronald Hünneman studeerde filosofie aan de universiteit van Groningen, is docent aan de Rijksuniversiteit van Groningen, is trainer in complexe communicatie, en doet onderzoek naar de relatie tussen kunst, media en cognitie. Hij is een inspirerende, humorvolle en prikkelende docent. Met andere woorden: Je blijft bij de les.

Ben Keizers is directeur van Staatshuys (klik hier voor meer informatie). Hij werkte meer dan 20 jaar bij de overheid, en daarna bijna 20 jaar voor de, voornamelijk lokale, overheid. Hij weet hoe ambtelijke organisaties werken, kent de verhouding raad, college en ambtenaren, en weet hoe gemakkelijk nieuwe structuren worden gebouwd maar hoe moeilijk het tegelijkertijd kan zijn om een cultuur te veranderen.

Hun samenwerking:

De intensieve samenwerking tussen Ronald en Ben heeft geleid tot een prachtige combinatie van zicht krijgen op de eigen denkstructuren en ingesleten handelingspatronen, en daardoor de mogelijkheid krijgen tot anders leren denken, anders leren luisteren, anders leren communiceren.
In de bijeenkomsten daagt Ronald de deelnemers uit door ze te wijzen op hun onhoudbare aannames, bizarre intuïties of kromme redeneringen. Hij doet dit niet om je tot andere gedachten te brengen, maar vooral om je te laten voelen waar ruimte voor verandering mogelijk, of wellicht wenselijk is.
Met diverse groepen (ambtenaren, managers, docenten, hulpverleners) zijn het programma, of onderdelen daarvan, met succes uitgevoerd. De deelnemers waren daarbij steeds zo enthousiast, dat Ronald en Ben besloten om de beste onderdelen bijeen te voegen tot een trainingsweekend (klik hier voor het inhoudelijke programma).

Omdat ze vinden dat het eigenlijk nog beter is om een dergelijk ervaringsevenement in een volledig andere omgeving te laten plaatsvinden, is met een groep een weekend georganiseerd in Spanje, niet ver van de kust. Dit weekend werd, zonder uitzondering, door alle deelnemers zeer hoog gewaardeerd.
 

bottom of page