top of page
Verbindingen tussen overheid en samenleving

Staatshuys zoekt steeds naar mogelijkheden voor verbindingen tussen overheid en samenleving. Het is niet gek dat we daarbij teruggrijpen op een belangrijke gedachtegang van Thorbecke, de grondlegger van onze parlementaire democratie. Een samenleving, zo was zijn idee, ontwikkelt zich organisch, zonder dat de overheid daar veel invloed op heeft. Het is daarom de taak van de overheid om die ontwikkeling waar mogelijk te ondersteunen en te faciliteren. Zo vond Thorbecke. Maar doen we dat nog wel? Of houden we vast aan patronen en structuren waarvan de samenleving al lang is wegbewogen? Hoe kunnen we dat veranderen? Hoe voorkomen we dat we vast blijven houden aan denkbeelden en organisatievormen die door de praktijk van de samenleving worden achterhaald? Staatshuys wil het denken over dergelijke vraagstukken bevorderen door kennis te genereren en delen, creatief mee te denken en spiegels voor te houden in sessies met colleges, gemeenteraden, gemeentelijke afdelingen en organisaties die actief zijn in het publieke domein.

De ene keer doen we dit in de praktijk, op locatie bij opdrachtgevers, de andere keer in de inspirerende, en prachtige, omgeving van Staatshuys, het geboortehuis van Thorbecke in Zwolle.

Verbindingen tussen overheid en samenleving

Naast dit werk met organisaties, biedt Staatshuys ook de mogelijkheid aan individuen, of groepen, om hun geest te scherpen. Daartoe organiseren we enkele keren per jaar deze vierdaagse cursusbijeenkomst (vertrek donderdagavond en terug in de loop van de maandag) buiten Nederland.

bottom of page