top of page

JONGEREN, SCHOOLOMGEVING EN NIEUWE MEDIA

Er doen veel verhalen de ronde over puberbreinen, nieuwe media, en schoolomgeving. Zo ontstaan spookverhalen over mobiel pesten, leerlingen die zich niet kunnen concentreren, leerkrachten die niet weten wat met mobiele telefoons wel en niet kan, en scholen die op het slechte idee komen om telaatkomers een sms te sturen. In deze lezing doen we een stap terug en bekijken we dit alles vanuit een algemenere vraag: "Hoe moet een schoolomgeving eruit zien, opdat we onze leerlingen dat kunnen bieden wat ze nodig hebben: een goede start voor de rest van hun leven"?. Vanuit dat perspectief blijken nieuwe media veel minder bedreigend dan gedacht, en zullen het ook nooit wondermiddelen in het onderwijs worden. Want, zoals eveneens zal blijken, vormen nieuwe media slechts een onderdeel van een veel meer omvattende, veel meer bepalende schoolomgeving. (Als bonus zal blijken dan niet slechts (jongeren) leerlingen op die wijze te bereiken zijn, ook u wordt, zonder dat u dat in de gaten heeft, tot in het diepst van uw hart geregeerd door uw mobiel en uw werkomgeving.)

bottom of page