top of page

Waarom deze ontdekkingsreis naar de grenzen van het vertrouwde?

Wat voor organisaties geldt, geldt namelijk ook voor ons als individu. Zonder dat we er erg in hebben wordt onze blik op de wereld beperkt door aannames, vooronderstellingen, vooroordelen en ingesleten gewoontes. In de alledaagse praktijk is dit doorgaans geen enkel probleem. Integendeel, deze beperkte blik zorgt er juist voor dat we snel en slagvaardig kunnen optreden. Dat wil echter niet zeggen dat er geen andere denkwegen zijn, of dat onze alledaagse, slagvaardige blik nimmer tot problemen leidt.
Wetenschappers en filosofen zijn voortdurend bezig deze ingesleten kennis kritisch tegen het licht te houden en waar mogelijk te verbeteren. In dit weekend zullen ontwikkelingen worden besproken die binnen wetenschap en filosofie breed worden geaccepteerd, maar die hun weg naar het grote publiek nog niet hebben gevonden. Vaak komt dat doordat de nieuwe ideeën tegenintuïtief zijn en van mensen vragen om grenzen over te gaan die ze lang hebben gekoesterd.
Tijdens de bijeenkomsten zullen de nieuwe ideeën en ontwikkelingen op een toegankelijke wijze aan de deelnemers worden gepresenteerd. Daarnaast zullen de deelnemers worden geprovoceerd en uitgedaagd om te doordenken wat de toepassing van deze ideeën op hun praktijk betekent. Hierbij is het niet de bedoeling om een bestaande praktijk onmiddellijk over hoop te gooien, maar vooral om nieuwe mogelijkheden te bieden om complexe of vastgelopen problemen creatief aan te pakken.
Dit is zeker een weekendcursus voor persoonlijke ontwikkeling, maar dan vooral gericht op kennis en het doordenken van problemen. Zaken als mindfullness, zelfkennis of reflectie komen niet aan de orde. Van de deelnemers wordt vooral op intellectueel gebied het nodige verwacht. Maakt u zich geen zorgen, de intellectuele onderdelen worden afgewisseld met cultuur, ontspanning en spannende wandelingen.

bottom of page