top of page

HET NUT EN NADEEL

VAN DIAGNOSES

Het lijkt zo gemakkelijk: Als we een leerling goed hebben onderzocht, een juiste analyse van haar of zijn toestand hebben gemaakt, een scherpe diagnose hebben gesteld, dan kunnen we een trajectplan opstellen en de jongere met de juiste begeleiding weer op pad sturen. Om die reden worden we overspoeld met diagnose-methodieken (vragenlijsten, observatieformulieren en computer-programma’s), die we met graagte gebruiken, omdat we jongeren nu eenmaal op de best mogelijke manier van dienst willen zijn. Maar hoe goed deze intenties ook zijn, de werkelijkheid is weerbarstiger. Een psychologische diagnose valt namelijk niet te vergelijken met een medische diagnose, en als daar geen rekening mee wordt gehouden kan een diagnose en een daaraan gekoppeld trajectplan een jongere zelfs schaden. In deze lezing leert u wat een psychologische diagnose precies is, en hoe er in de praktijk mee moet worden omgegaan, bijvoorbeeld bij het opstellen van plannen.

(Let op: als u zeer veel waarde hecht aan diagnoses zoals ADHD, PDD-NOS of ODD, dan kan dit een confronterende lezing zijn.)

bottom of page