top of page

van Bacterieel Bewegen naar Menselijke Cultuur

HOVOboekvoorkant.png

De bundel Van Bacterieel Bewegen naar Menselijke Cultuur (2020) overspant de boog vaan eenvoudige organismen en hun bewegingen tot aan de ontwikkeling van menselijke cultuur. Onderweg wordt stilgestaan bij de evolutie en de veranderende omgeving.

De bundel bestaat uit drie delen:

1. BEWEGEN EN VOELEN

Met bijdragen van Dirk-Jan Reijngoud (Bacterieën, de basis van cultuur), Fred Keijzer(Het ontstaan van dierlijke sensomotorische organisatie), Bert Otten (Evolutie van het motorisch systeem) en Rob Haaxma (Rechtop lopen eerst, de cultuur volgt vanzelf).

2. DOEN EN DENKEN

Bert Otten (Motoriek bij de mens), Bauke de Jong (Globaal overzicht van corticale hersenfuncties), Bauke de Jong (Vrije wil en de temporale hersenfuncties) en Charles Wildevuur (Nieuwe mogelijkheden creëren met gereedschap).

3. CULTURELE EVOLUTIE

Joost van Baak (De biologie van gevoel en bewustzijn), Barend van Heusden (Van een biologisch systeem naar cultuur), Charles Wildevuur (Culturele mogelijkheden in de evolutie), Ronald Hünneman (Steentijdkunst en toekomstmuziek), Anke Coumans (Twee vormen van kunst), Sabine Wildevuur (Bruggen slaan door design), Petran Kockelkoren (Wat betekent het om mens te zijn?) en Jeroen Bartels (Lichaam en geest).

Je kunt deze bundel bestellen door het formulier hieronder in te vullen. Je ontvangt dan een e-mail met betaalgegevens. (Bij bestelling van 5 of meer exemplaren worden geen verzendkosten in rekening gebracht.)

Prijs € 25,-
inclusief verzendkosten

Dankjewel voor je bestelling!

bottom of page