top of page

Aphroditisch Hedonisme

Hedonisten worden in de media veelal afgeschilderd als onbezonnen, ongezonde genotszoekers. Hedonisten zijn dan mensen die zonder hun verstand te gebruiken zoveel mogelijk van alles pakken wat ze lekker vinden: drank, voedsel, drugs, opwinding en seks. Zo beschreef de journalist H.J.A. Hofland hedonisme simpelweg als: “Hier! Nu! Veel! En lekker!”. Daarmee verdwijnt het onderscheid tussen mensen die gedachteloos pakken wat ze pakken kunnen, en hedonisten die op een doordachte wijze genot in mensenlevens centraal stellen.
In dit korte, goed leesbare essay (28 pagina's) wordt een subtielere vorm van hedonisme beschreven die in de hedendaagse filosofie gangbaar is. Daarin wordt het verkrijgen van genot niet ontkoppeld van het gebruik van het verstand. En wordt het verkrijgen van genot aangevuld met het, niet minder waardevol geachte, verschaffen van genot in liefdevolle relaties.
Dit essay is de uitkomst van de lessen en lezingen die Ronald Hünneman gaf op de universiteiten van Rotterdam en Groningen, in filosofiecafés en op cursussen. Daarom is een eerdere versie van de tekst aangevuld met reacties op de meest voorkomende vragen en bezwaren die tijdens die lessen en lezingen naar voren kwamen.

Je kunt dit essay bestellen door het formulier hieronder in te vullen. Je ontvangt dan een e-mail met betaalgegevens en de mogelijkheid om het adres aan te geven waar de bestelling naar toe moet worden gezonden. (Bij bestelling van 5 of meer exemplaren worden geen verzendkosten in rekening gebracht.)

- UITVERKOCHT -
in september '23 verschijnt een nieuwe bundel

bottom of page